Seeking Sense In The City

Op zoek naar zin om te leven en te overleven in de stad. Een dagelijkse realiteit voor velen. Welke oriëntatie moet je volgen als je goed wil leven? Er is zoveel te doen. Er is zoveel te verzinnen. Hoe houd je het allemaal bij elkaar? Het leven gaat soms alle kanten uit. Hoe leer je verstandig onderscheid te maken tussen de verschillende oriëntaties? En moet je het zo nodig eerst zelf allemaal bedacht hebben, vooraleer het zijn deugdelijkheid bewijst? Kan de wijsheid van grote tradities misschien behulpzaam zijn? Of zijn die helemaal afgeschreven en is daardoor het gevoel van oriëntatieloosheid en lusteloosheid nog groter?

Goede religieuze educatie (RE) helpt om inzicht te krijgen in de grote vragen van deze tijd en in de spirituele antwoorden die vanouds geformuleerd werden. Goede RE genereert hoop. Dat kan zelfs in een context die op het eerste gezicht lijkt op een doodlopende straat, maar die bij nader toezien vol muziek zit. Zelf heb ik geleerd te geloven dat de wereld van de jongvolwassenencultuur zo een hoopvolle context is.

Je bent van harte welkom op de webpagina’s van Bert Roebben. Je kunt hier kennis maken met mijn onderwijs, onderzoek en dienstverlening op het vlak van religieuze educatie. Het materiaal is geordend in drie themazones: theorie van RE, RE op school, RE en leiderschap. Elke themazone bestaat uit een basistekst, een lijst met sleutelpublicaties, een verwijzing naar onderzoeksprojecten, de cover van een boek, dienstverlening en een aan het thema gerelateerde PowerPoint.

Met RE bedoel ik niet alleen het onderwijs in godsdienst/levensbeschouwing. Elk soort vormingsproces dat mensen ontvankelijk maakt voor levensvragen en voor de antwoorden van grote religieuze tradities daarop, is hier aan de orde. Zelf ben ik geworteld in de joods-christelijke traditie. Sinds 2 februari 2007 ben ik als gewoon hoogleraar godsdienstpedagogiek en –didactiek verbonden aan het ‘Institut für Katholische Theologie’ van de ‘Technische Universität Dortmund’. Van april 2007 tot oktober 2009 was ik voorzitter van dit instituut.

In 'gesprek' met Thomas Groome (Boston College)Wat mij voornamelijk interesseert, is de betekenis van RE in het kader van de algemene vorming van jongvolwassenen. Hierbij laat ik mij leiden door de vraag of en hoe RE mogelijk is in een multiculturele en geürbaniseerde samenleving. In die samenleving kwijnen traditionele religieuze instituties weg, viert religieuze diversiteit hoogtij en blijven (jonge) mensen op zoek gaan naar de zin van hun bestaan. Het religieuze landschap van de Lage Landen is volop in beweging. De grote uitdaging voor religieuze instituties en vormingsinstellingen bestaat erin om deze bewegingen adequaat waar te nemen. De pastoraal-theologische leesbril om ‘de tekenen van de tijd’ waar te nemen, is aangeslagen, niet langer helder en eenduidig. Theologie kàn bijdragen (maar doet het vaak ook niet) tot deze creatieve articulatie, op voorwaarde dat zij de complexiteit van onze cultuur en het verlangen van de menselijke ziel in samenspraak met elkaar weet te brengen en te houden. Mijn belangstelling gaat daarbij ook uit naar de fundamentele vraag hoe de visie op godsdienst en de plaats van de theologie in de samenleving door dit proces heen getransformeerd worden. Ook andere instanties zijn geïnteresseerd in de radicale verandering van levenspatronen in een stedelijke samenleving.

De informatie op deze pagina’s is vrij toegankelijk. Ze wordt aangeboden vanuit een dubbel oogpunt: dat je als lezer op de hoogte bent van mijn werkzaamheden en dat je inspiratie opdoet voor je eigen denken en handelen inzake RE. Wanneer je ideeën of gedachten van deze pagina’s citeert, gelieve dan telkens de juiste bron te vermelden. Tenminste, dat veronderstelt de netiquette. Ik verwacht feedback van jou.

SSITC-logo3kl.jpg (5631 bytes)
Theorie van de religieuze educatie

SSITC-logo3kl.jpg (5631 bytes)
Religieuze educatie op school

SSITC-logo3kl.jpg (5631 bytes)
Religieuze educatie en leiderschap

terug naar startpagina